ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3267 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 3267
Година: 2023
Съдебен състав: 14
Входящ номер: 13277
Дата на подаване: 4.4.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 24.04.2023 г. 11:40 ч. Решено