ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4191 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 4191
Година: 2023
Съдебен състав: 33
Входящ номер: 16888
Дата на подаване: 3.5.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 21.09.2023 г. 14:00 ч. Решено