ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2992 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 2992
Година: 2023
Съдебен състав: 62
Входящ номер: 12240
Дата на подаване: 28.3.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 08.06.2023 г. 15:00 ч. Решено