ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4595 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 4595
Година: 2022
Съдебен състав: 64
Входящ номер: 18873
Дата на подаване: 20.5.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 20.09.2022 г. 10:45 ч. Отложено
Открито 13.12.2022 г. 11:00 ч. Отложено
Открито 21.03.2023 г. 11:00 ч. Отложено
Открито 19.09.2023 г. 11:05 ч. Отложено
Открито 31.10.2023 г. 10:20 ч. Решено