ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7389 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 7389
Година: 2023
Съдебен състав: 18
Входящ номер: 28561
Дата на подаване: 1.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 08.11.2023 г. 14:50 ч. Решено