ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11601 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 11601
Година: 2023
Съдебен състав: 34
Входящ номер: 43742
Дата на подаване: 5.12.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 06.02.2024 г. 15:00 ч. Решено