ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6778 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 6778
Година: 2023
Съдебен състав: 62
Входящ номер: 26656
Дата на подаване: 14.7.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 23.11.2023 г. 15:00 ч. Решено