ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7178 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 7178
Година: 2023
Съдебен състав: 81
Входящ номер: 27939
Дата на подаване: 26.7.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 21.09.2023 г. 11:25 ч. Отложено
Открито 02.11.2023 г. 10:20 ч. Решено