ДАННИ ЗА ДЕЛО № 436 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 436
Година: 2022
Съдебен състав: 47
Входящ номер: 1613
Дата на подаване: 18.1.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 11.03.2022 г. 15:20 ч. Отложено
Открито 19.04.2022 г. 14:40 ч. Отложено
Открито 14.06.2022 г. 14:20 ч. Отложено
Открито 04.10.2022 г. 13:10 ч. Отложено
Открито 13.12.2022 г. 13:05 ч. Решено