ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2555 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 2555
Година: 2023
Съдебен състав: 2
Входящ номер: 10553
Дата на подаване: 16.3.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 18.05.2023 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 14.09.2023 г. 09:30 ч. Решено
Закрито 15.02.2024 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Закрито 21.03.2024 г. 00:00 ч. Допълнително определение