ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3430 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 3430
Година: 2021
Съдебен състав: ХХІІ к.с.
Входящ номер: 12136
Дата на подаване: 7.4.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 01.10.2021 г. 10:00 ч. Решено - отменя решението и постановява ново

Ищец Ответник
ЕТ ИППМП ДР СЕВДЖАН ЧАКЪРОВА чрез ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР