ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5030 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 5030
Година: 2023
Съдебен състав: 23
Входящ номер: 20066
Дата на подаване: 29.5.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 02.10.2023 г. 10:15 ч. Отложено
Открито 06.11.2023 г. 10:00 ч. Решено