ДАННИ ЗА ДЕЛО № 13378 / 2017

Обратно в търсене


Номер на дело: 13378
Година: 2017
Съдебен състав: 42
Входящ номер: 34753
Дата на подаване: 5.12.2017 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 20.03.2018 г. 00:00 ч. Спряно
Закрито 15.10.2019 г. 00:00 ч. Възобновено
Закрито 15.10.2019 г. 00:00 ч. Спряно
Закрито 25.01.2022 г. 00:00 ч. Възобновено
Открито 09.06.2022 г. 13:55 ч. Отложено
Открито 10.11.2022 г. 14:15 ч. Отложено
Открито 09.03.2023 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 01.06.2023 г. 15:00 ч. Отложено
Открито 27.07.2023 г. 14:00 ч. Пренасрочено
Открито 02.11.2023 г. 14:30 ч. Решено