ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10445 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 10445
Година: 2023
Съдебен състав: VІІІ к.с.
Входящ номер: 38907
Дата на подаване: 1.11.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 24.11.2023 г. 13:42 ч. Отложено
Открито 19.01.2024 г. 09:34 ч. Решено - решението потвърдено