ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2384 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 2384
Година: 2023
Съдебен състав: 53
Входящ номер: 9883
Дата на подаване: 10.3.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 02.05.2023 г. 09:45 ч. Решено