ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9016 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 9016
Година: 2023
Съдебен състав: 61
Входящ номер: 33404
Дата на подаване: 20.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 20.09.2023 г. 00:00 ч. Акт по чл. 166 АПК
Открито 16.11.2023 г. 10:10 ч. Решено