ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11037 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 11037
Година: 2023
Съдебен състав: 7
Входящ номер: 41237
Дата на подаване: 17.11.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 05.02.2024 г. 14:30 ч. Решено