ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3077 / 2019

Обратно в търсене


Номер на дело: 3077
Година: 2019
Съдебен състав: 70
Входящ номер: 8666
Дата на подаване: 21.3.2019 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 04.02.2020 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 24.03.2020 г. 14:30 ч. Пренасрочено
Открито 16.06.2020 г. 14:30 ч. Решено
Открито 12.10.2021 г. 13:30 ч. Допълнително решение

Ищец Ответник
ИНКО ООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА чрез ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОДОП СОФИЯ ПРИ ЦУ НА НАП