ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7499 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 7499
Година: 2023
Съдебен състав: 60
Входящ номер: 28945
Дата на подаване: 4.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 23.11.2023 г. 14:40 ч. Решено
Открито 23.11.2023 г. 14:40 ч. Решено

Ищец Ответник