ДАННИ ЗА ДЕЛО № 336 / 2024

Обратно в търсене


Номер на дело: 336
Година: 2024
Съдебен състав: 12
Входящ номер: 1210
Дата на подаване: 11.1.2024 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 29.01.2024 г. 11:20 ч. Решено