ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7558 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 7558
Година: 2023
Съдебен състав: 57
Входящ номер: 29173
Дата на подаване: 7.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 24.10.2023 г. 14:00 ч. Решено