ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6753 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 6753
Година: 2023
Съдебен състав: ХХІ к.с.
Входящ номер: 26583
Дата на подаване: 14.7.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 03.11.2023 г. 13:30 ч. Решено - отменя решението и връща за ново разглеждане
Открито 10.11.2023 г. 13:30 ч. Пренасрочено