ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1539 / 2024

Обратно в търсене


Номер на дело: 1539
Година: 2024
Съдебен състав: 55
Входящ номер: 5806
Дата на подаване: 13.2.2024 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 26.03.2024 г. 13:30 ч. Решено