ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5828 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 5828
Година: 2022
Съдебен състав: 25
Входящ номер: 24038
Дата на подаване: 27.6.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 05.12.2022 г. 09:45 ч. Решено

Ищец Ответник
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ