ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4909 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 4909
Година: 2023
Съдебен състав: 60
Входящ номер: 19624
Дата на подаване: 25.5.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 06.07.2023 г. 14:20 ч. Отложено
Открито 23.11.2023 г. 14:10 ч. Решено