ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7645 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 7645
Година: 2022
Съдебен състав: 64
Входящ номер: 30314
Дата на подаване: 17.8.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 31.10.2022 г. 00:00 ч. Прекратено
Открито 13.06.2023 г. 10:50 ч. Отложено
Открито 31.10.2023 г. 10:40 ч. Решено