ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7807 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 7807
Година: 2023
Съдебен състав: 63
Входящ номер: 29886
Дата на подаване: 14.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 01.11.2023 г. 14:30 ч. Решено
Закрито 28.02.2024 г. 00:00 ч. Разпореждане по дело