ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4862 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 4862
Година: 2023
Съдебен състав: 5
Входящ номер: 19506
Дата на подаване: 23.5.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 09.11.2023 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 08.02.2024 г. 10:00 ч. Решено