ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8195 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 8195
Година: 2021
Съдебен състав: ХХІІ к.с.
Входящ номер: 28770
Дата на подаване: 17.8.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 01.10.2021 г. 10:00 ч. Решено - решението потвърдено

Ищец Ответник
СТАНИМИР ДИМИТРОВ МАРИНОВ чрез РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ