ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2422 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 2422
Година: 2023
Съдебен състав: 62
Входящ номер: 10009
Дата на подаване: 13.3.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 29.06.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 28.09.2023 г. 15:30 ч. Отложено
Открито 23.11.2023 г. 14:30 ч. Решено