ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8510 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8510
Година: 2023
Съдебен състав: 47
Входящ номер: 31886
Дата на подаване: 4.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 17.10.2023 г. 14:10 ч. Отложено
Открито 16.01.2024 г. 14:10 ч. Решено