ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6450 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 6450
Година: 2023
Съдебен състав: 3
Входящ номер: 25344
Дата на подаване: 6.7.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 11.07.2023 г. 00:00 ч. Без движение
Открито 06.11.2023 г. 14:00 ч. Решено