ДАННИ ЗА ДЕЛО № 411 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 411
Година: 2022
Съдебен състав: 14
Входящ номер: 1600
Дата на подаване: 18.1.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 07.06.2022 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 18.10.2022 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 21.02.2023 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 02.05.2023 г. 14:00 ч. Пренасрочено
Открито 19.09.2023 г. 14:00 ч. Пренасрочено
Открито 16.10.2023 г. 11:10 ч. Решено

Ищец Ответник
ЛОГО ДИЗАЙН ООД ЦВЕТАН НИКОЛАЕВ АВРАМОВ чрез АДВ. ВАСИЛ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ ДИРЕКТОРЪТ НА ДИРЕКЦИЯ "ОДОП" СОФИЯ ПРИ ЦУ НА НАП