ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8556 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8556
Година: 2023
Съдебен състав: X к.с.
Входящ номер: 32024
Дата на подаване: 5.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 27.10.2023 г. 09:55 ч. Решено - решението потвърдено