ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8586 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8586
Година: 2023
Съдебен състав: 63
Входящ номер: 32113
Дата на подаване: 7.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 01.11.2023 г. 13:30 ч. Решено