ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7076 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 7076
Година: 2023
Съдебен състав: 61
Входящ номер: 27638
Дата на подаване: 24.7.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 02.11.2023 г. 10:30 ч. Решено