ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4883 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 4883
Година: 2023
Съдебен състав: 43
Входящ номер: 19513
Дата на подаване: 23.5.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 11.10.2023 г. 10:10 ч. Отложено
Открито 08.11.2023 г. 10:50 ч. Решено