ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1230 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 1230
Година: 2023
Съдебен състав: ХХІІ к.с.
Входящ номер: 5286
Дата на подаване: 8.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 10.03.2023 г. 10:00 ч. Решено - решението потвърдено