ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1456 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 1456
Година: 2023
Съдебен състав: 11
Входящ номер: 6192
Дата на подаване: 14.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 15.02.2023 г. 00:00 ч. Решено

Ищец Ответник