ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8293 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8293
Година: 2023
Съдебен състав: 50
Входящ номер: 31264
Дата на подаване: 28.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 31.10.2023 г. 14:30 ч. Решено