ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8367 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8367
Година: 2023
Съдебен състав: 28
Входящ номер: 31391
Дата на подаване: 29.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 08.11.2023 г. 10:00 ч. Решено