ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3208 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 3208
Година: 2021
Съдебен състав: 63
Входящ номер: 11390
Дата на подаване: 1.4.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 29.09.2021 г. 14:55 ч. Решено

Ищец Ответник
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ ДИРЕКТОРА НА ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ - СТОЛИЧНА ОБЩИНА