ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6081 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 6081
Година: 2023
Съдебен състав: 36
Входящ номер: 24076
Дата на подаване: 27.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 26.10.2023 г. 09:20 ч. Решено