ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3743 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 3743
Година: 2023
Съдебен състав: 42
Входящ номер: 15239
Дата на подаване: 19.4.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 18.01.2024 г. 14:00 ч. Решено