ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8390 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 8390
Година: 2022
Съдебен състав: 60
Входящ номер: 32647
Дата на подаване: 13.9.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 16.03.2023 г. 14:45 ч. Отложено
Открито 06.07.2023 г. 13:50 ч. Отложено
Открито 23.11.2023 г. 13:45 ч. Решено