ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9347 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 9347
Година: 2023
Съдебен състав: ХVІІІ к.с.
Входящ номер: 34613
Дата на подаване: 2.10.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 03.11.2023 г. 10:45 ч. Решено - решението потвърдено