ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8640 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8640
Година: 2023
Съдебен състав: XІ к.с.
Входящ номер: 32291
Дата на подаване: 8.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 27.10.2023 г. 14:50 ч. Решено - решението потвърдено