ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10428 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 10428
Година: 2023
Съдебен състав: 9
Входящ номер: 38843
Дата на подаване: 1.11.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 23.01.2024 г. 10:30 ч. Решено