ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8824 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 8824
Година: 2022
Съдебен състав: 40
Входящ номер: 34311
Дата на подаване: 28.9.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 24.11.2022 г. 14:30 ч. Решено

Ищец Ответник
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ