ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9274 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 9274
Година: 2023
Съдебен състав: ХVІ к.с.
Входящ номер: 34280
Дата на подаване: 28.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 03.11.2023 г. 10:30 ч. Решено - решението потвърдено